Společnost

Chcem vám porozprávať o Západe (3)

logoDalší názor na kapitalizmus od človeka, ktorý spoznal oba systémy. Článok vyšiel v dobách, keď v ZSSR prebiehala prestavba. Vypovedá nielen o kapitalizme, ale aj o tom, k čomu „perestrojka“ smerovala.

DOBRO A ZLO

Všetky hodnoty Západu majú svoju tienistú stránku, neoddeliteľnú od svetlej. Zoberme si napríklad bytovú otázku. Keď človek vynaloží veľa času na hľadanie a maklérovi zaplatí hromadu peňazí, môže si prenajať pekný byt, alebo dokonca dom. Môže si ho aj kúpiť. Čo to stojí? Nájomné za byt dosahuje astronomické sumy a stále sa zvyšuje - niekedy tvorí viac ako polovicu všetkých príjmov. Bývanie sa spravidla kupuje na dlhodobú pôžičku, niekedy na vyše tridsať rokov. Splatiť však treba sumu aspoň dvakrát väčšiu, ako si človek požičal. A nech skúsi neplatiť ju! Banka je neľútostná. Napokon byt ani každému nedajú: kto ho chce, musí poskytnúť záruky o schopnosti pôžičku banke splatiť.

Podobné je to aj so všetkými ostatnými aspektmi života. Vysoká životná úroveň na Západe nie je vôbec dobrovoľná, je nútená, pričom pre rozličné vrstvy obyvateľstva má rozličný zmysel: hojnosť pre najvyššie vrstvy, drahota života pre stredné, a možnosť žiť na úrovni biedy alebo na úkor spoločnosti pre najnižšie.
Západné obyvateľstvo nie je sociálne rovnorodé. To, čo sa zdá dobrom pre jedných, pre iných môže byť zlom. A naopak. Je tu veľa ľudí, ktorých rozhorčuje právo na štrajky a demonštrácie. Takisto veľa je tých, čo protestujú proti zmierneniu prekážok pri cestovaní z jednej krajiny do druhej. A nie sú to nijakí reakcionári a kapitalisti. Sloboda v kultúre sa tu prejavuje ani nie v novátorstve a v objavoch, ako skôr v zvrátenostiach a amorálnosti, napríklad pri šírení pornografie a hlásaní násilia. Boj za obmedzenie slobôd je tu jav rovnako zvyčajný ako samy slobody.

Zďaleka nie všetko, čo sa na prvý pohľad zdá krásne, je také pri dôkladnom skúmaní. Navonok lákavý spôsob Života mládeže skrýva chudobu, duchovné prázdno, morálny úpadok. Vládcovia západného sveta to všetko cieľavedome pestujú, aby mohli ľahšie manipulovať ľuďmi. Iba vzbury mládeže z času na čas odhaľujú neradostnú podstatu veci. Mladým ľuďom v Sovietskom zväze by neškodilo poznať skutočné príčiny vzbúr mládeže z konca šesťdesiatych rokov, ktoré otriasli západnou spoločnosťou.

KAŽDODENNÝ ŽIVOT

Reálny život sa skladá z množstva faktorov, ktoré sa samy osebe zdajú nedôležité, ale dovedna určujú spôsob života. Sovietskych ľudí, ktorí sú zvyknutí žiť od výplaty do výplaty a pri návšteve dať na stôl všetko, Čo je v dome, zaráža skúposť ľudí na Západe, najmä bohatých. Západná spoločnosť sa z väčšej časti skladá z držgrošov. Držgrožstvo (slovo šetrnosť tu znie príliš ušľachtilo), je jedným zo zdrojov západného blahobytu. Dokonca aj v bohatých vrstvách väčšina žije tak, že šetrí na všetkom.

V jednom z najbohatších štátov na svete, v Spolkovej republike Nemecko, si rodina kúpi priemerne jednu knihu za rok, kým v Rusku jednu knihu za mesiac. Západonemecké obchody sú zavalené zubnými kefkami. Lekári dôrazne odporúčajú zubnú kefku každý mesiac vymeniť, ale priemerný Nemec si kúpi novú zubnú kefku len raz za rok. To, že boháči umiestňujú svojich rodičov v domovoch dôchodcov a nedajú im ani fenig navyše dôchodku, je bežný jav. Aj tu sporia.

Pokračovanie

Napsal Milan Tůma Zobrazení: 4508