Společnost

USA - Důkaz zmrdí konspirace?

logoNa serveru dfens-cz.com vyšel svérázný a zajímavý článek na téma americké populace. Autor, který nějaký čas studoval v USA, popisuje osobní zkušenost s běžnými Američany, jejich oládání a manipulaci. Rozvíjí teorii o světovládě, výchově "povolnějších" občanů, kde důkazem o úspěšnosti jsou peníze nikoliv vzdělání.

 Článek si můžete přečist na adrese http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2006070902 (odkaz vede na jiný server)

Pokud by odkaz již nefungoval, klikněte pro zobrazení na celý článek. 

Mám za sebou jeden rok na americké střední škole, a čtyři roky na US vysoké škole. Proto neuniklo mé pozornosti, že průměrný americký občan je pěknej zmrd. Alespoň podle českých měřítek. Zároveň dodávám, že starší ročníky americké populace - především ty narozené v padesátých a šedesátých letech dvacátého století - mají procento zmrdů nečekaně nízké.

Už tento fakt dokládá, že overbastarding v dnešní americké populaci musí být výsledkem systematické práce konspirační skupiny, jež pracovně nazývám "křoví".

Abychom pochopili dnešní varovný stav, musíme USA podrobit historické analýze. Všechno to začalo v 18. a 19. století. Vládnoucí zmrdstvo Evropy, Číny, a jiných nejmenovaných zemí, donutilo obyčejné lidi hledat si živobytí jinde. V Americe tou dobou fungoval systém "najdi si louku a začni pěstovat obilí - ať máš co žrát". Tento jednoduchý, lidský systém byl skoro zmrduodolný, protože z něj nekoukalo nic jiného než práce, žrádlo, a příjemná příroda kolem.

Nicméně systém občas narušovali zmrdi, kteří si mysleli, že v Americe vládne zákon silnějšího. Jednalo se především o silné a schopné jedince, kteří pochopili, že v evropském feudálním systému jim pšenka nepokvete. Díky nim se pro USA 19. století vžil název "divoký západ". Zmrdům samotným se říkalo kovbojové, pistolníci, prašiví skunci, anebo plantážníci. Pro přesnost ještě dodávám, že jediní vohnouti v USA 19. století byli indiáni. Pro evropské a jiné vohnouty byla několikatýdenní  plavba na vratké plachetnici trošku velké sousto.

Ale zpět ke zmrdům. Před první světovou válkou byli US zmrdé zatlačeni do patřičných mezí vysokým počtem schopných lidí - těch, co si opravdu chtěli vybudovat světlé zítřky. V Kitty Hawk vzlétlo první letadlo, pan Ford se rozhodl, že postaví auto pro každého, a nesrovnalosti kapitalistického systému začaly být kompenzovány novým civilizačním výdobytkem - odbory.

Jenže v Evropě pořád ještě vládli zmrdi, a tak v roce 1914 vypukla první světová válka. Ta se stala jakýmsi katalyzátorem pro růst amerického HDP, a kromě zvýšené zaměstnanosti přinesla spoustu nových hraček - rádia, pračky, ledničky, atd. Problém byl, že americká administrativa po válce zažila první úspěšnou zmrdí infiltraci 4. stupně. Bohatí zmrdi si prolobovali do čela US vlády své souvěrce, a nastavili americký finanční systém tak, že v roce 1929 zanikla střední třída. Jediné co zbylo, byli milionáři a chudina. Viz. můj článek na http://www.svice.cz/.

Pak se, jak to u zmrdů bývá, rychle stáhli, a čekali co bude dál. Dnes víme, že zmrdí finanční experiment měl za následek druhou světovou válku - čili největší zmrdovinu v historii. Nemám důkazy, že by druhá válka byla zmrdy roku 1929 plánovaná, nicméně se opět stala jakýmsi katalyzátorem růstu americké HDP.

Po druhé válce vůdci západního světa rozhodli, že se zánik střední třídy nesmí opakovat. Proto zavedli takzvaný Keynesův finanční systém. Páteří tohoto systému (občas nazývaného Bretton Wood) bylo téměř 100% zdanění nejvyšších příjmů.  Americká a evropská ekonomika, posilněna válkou a pojistkou proti zániku střední třídy, dosáhla největšího ekonomického růstu v historii. Přišla šedesátá léta. Studentíci v Berkeley začali vymýšlet počítače pro každého, Hippies hlásali lásku a mír, US automobilky snad ani neuměly vyrobit auto-šmejd, a americký prezident Kennedy sehnal v rozpočtu dost peněz na to, aby poslal člověka na Měsíc.

Ovšem úspěch americké společnosti jako celku nemohl uniknout zmrdům číhajícím na příležitost přiživit se. Jedním z nich byl Prescott Bush, kterého já osobně považuji za zakladatele konspirační zmrdskupiny "křoví".

Pan Prescott je osobou, která stála za vzor postavě zvané JR, z uměleckého díla jménem Dallas. Za druhé světové války získal pozici oficiála zodpovědného za "kontrolu porodnosti", a po válce se rozhodl udělat jmění na ropě. V ropném průmyslu se mu dařilo, ovšem měl jeden malý problém - vysoce progresivní zdanění mu neumožnilo vydělávat ještě víc.

Pan Prescott to vyřešil logikou zmrdům vlastní. Zakonzervoval vrty v Texasu, a vydal se pro ropu na arabský poloostrov, který tehdy obývali pouze nomádi a velbloudi. USA se během několika let staly závislými na arabské ropě, což se vymstilo v roce 1973, kdy nomádi založili OPEC. Tou dobou už skupina "křoví" jela naplno - obcházela americký daňový systém tím, že benzín se v USA nedaní, a zdanitelné příjmy vykazovali v emirátech. Závratné zisky potom přeměnili na politický tlak.

První kdo podlehl tlaku skupiny "křoví" byl pan prezident Reagan, který odstartoval proces, v jehož důsledku se z mladých Američanů stali zmrdi. Pan Reagan totiž začal poslouchat křoví agenty - lobbysty - kteří mu na základě neo-liberální ekonomické ideologie nakukali, že neviditelná ruka trhu funguje. Pan Reagan zapomněl na zkušenost z roku 1929, a uvěřil jim. Osmdesátá léta jsou tak počátkem zmrdího systému zvaného "global corporate governance" (světovláda společností s ručením omezeným), za jehož vznikem stojí - až na výjimky neviditelná - skupina "křoví".

GCG je systém založený na neregulovaném trhu a víře v boha, jež na sebe bere podobu malých zelených papírků. Ideologickým základem je tzv. neoliberální a neokonzervativní ideologie skloubená v jedno. Že je to blbost si každý hned neuvědomí, protože ichtylové pracující ve službách křoví jsou mistři jazyka. Viz. http://www.whitehouse.gov/. GCG se stala jakýmsi ultimativním zmrdím systémem, protože nikdo jiný než zmrd v ní neuspěje. Toho si jsou dnešní mladí Američané více než vědomi.

Mladí Američané jsou zmrdi, protože se chovají podle pravidel "zmrdství". Jdou si za svým úspěchem, cvičí se v přesvědčovacích technikách, vřelé přátelství neznají, a život je pro ně hlavně boj o místo na slunci. Ideály hippies jsou jim proti srsti, a měřítkem úspěchu jsou pro ně diplomy, peníze, a funkce. Nejhorším společenským prohřeškem je obléci se nemoderně, a měřítkem "přátelství" je pro ně finanční úspěch ze vzájemné kooperace. A tak přátelství padají při prvních neúspěších. Kromě toho se amíci rádi fyzicky perou, což se přenáší do jejich verbálního projevu, který já a obyvatelé britských ostrovů označujeme za stupidní (You little motherfucking fuck, what the fuck you fucking think you're fucking doing? Fuck?).

Nyní se pokusím popsat, jakým způsobem zmrdí systém Global Corporate Governance působí na mladé lidi v USA, a v čem tkví jeho nebezpečí pro celý svět.

Základem systému je co nejhorší základní vzdělání. Tento fakt je založen na argumentu George Orwella, že "hierarchická společnost může vzniknout pouze na základě nevědomosti obyčejných lidí". Mladí Američané jsou tak od malička vystaveni pouze palbě argumentů typu "udělej si sám" a "nekecej ostatním do toho co dělají". Historie se zúžila na historky o odvážných činech prvních bílých osadníků, a závěrečná zkouška z am. střední školy obsahuje takové perly jako je Pythagorova věta, nebo počítání logaritmů kalkulačkou.

Za vzdělaného člověka je v USA pod nadvládou GCG prezentován člověk úspěšný - ne člověk vzdělaný. Ostatně tento fakt je hezky ztvárněn ve filmu Falling Down, jež dal jméno tomuto webu. K tomu, abyste mohli učit v USA na univerzitě, už nepotřebujete umět ani číst a psát - stačí, že umíte vydělat miliardu. Ti, kdož se nechtějí podvolit tomuto "úspěšnostnímu" systému, mají život plný materiálního nedostatku jistý.

Američanům je dnes zásadně odmítáno právo na volný čas. Celotýdenní výpadek z práce se v systému GCG rovná materiální sebevraždě. Pracovník, co má radši volný čas než práci, je neperspektivní, a bude vyhozen. Mladí Američané tento fakt reflektují tím, že skoro všichni beze zbytku po škole a o víkendech běhají do meka dělat hamburgery. Zábava běžného Američana se tak zredukovala na dvouhodinové filmy v kině, a víkendovou návštěvu Disneylandu.

Dnešní Američané jsou vychováváni v reklamním prostředí. GCG zahltila veškeré informační kanály v americké populaci téměř z 50% reklamou, což má za následek tvrdý brainwashing páchaný na dětech, které jejich zaměstnaní rodiče nemůžou hlídat. V důsledku si každý americký mladík myslí, že když si u meka nevydělá na Mercedes, nebude schopen zbalit ženskou. Bohužel to pracuje i obráceně - mladý holky v USA si myslí, že kluk co nemá mercedes je "totally looser".
No a nakonec zásadní zmrdotvůrný aspekt americké společnosti - neexistuje amík, který by unikl mýtu o velikosti a nadřazenosti amerického národa nad zbytkem světa. Mladí Američané - a skupina křoví - šíří tento mýtus za pomoci argumentů, že USA mají nejlepší armádu, ekonomiku, a demokracii. Zároveň věří v toho jediného správného boha tím jediným správným způsobem.

Těchto několik základních aspektů zmrdotvůrného GCG systému drží dohromady již lehce zmíněný super-aspekt - úspěšnostní systém. Ačkoli skupina křoví ovládla americkou vládu - a proto by měla vládnout Američanům - evidentně na nějaké vládnutí kašle. Každého Američana v těžké životní situaci uzemní heslem "udělej si sám". To má za následek nárůst chování, které se řídí "právem silnějšího v rámci amerického práva" - tedy právem bohatšího.

Často se setkávám s tím, že Američan na otázku "co je morální" odpoví "to, co je podle bible a podle zákona". Nic víc, nic míň. Tento stav vytváří jakési morální vakuum, ve kterém je dovoleno všechno co není zakázáno. Nikdo se o nikoho nemusí starat, a jediné na čem záleží je osobní úspěch. Osobní úspěch se měří v penězích a majetku, a tak dělení se s bližními o chléb je totally out (nebudeme přece pomáhat těm co si na chleba nevydělají sami, že).

Plány skupiny křoví na přeměnu Američanů ve zmrdy na chvíli pozdržel pan Clinton - ovšem hned po jeho rezignaci konspirátoři oslavili fenomenální úspěch. Do čela USA se v roce 2001 postavil zmrd všech zmrdů, feťák a zkrachovalý podnikavec, dezertér a demagog, král Jiří II zvaný Křoví. Ten tvrdě pracuje na nestabilitě systému zvaného americká ekonomika, což má za cíl udělat z ní oběť novému dravci zvanému Global Corporate Governance. Král Jiří II má na kontě ještě jeden úspěch - dosáhl historicky druhé zmrdí infiltrace 4. stupně v americké administrativě.

Já osobně USA obdivuji pro jejich historii. Současná doba mě ale utvrzuje v přesvědčení, že G. Orwell měl v knížce The Road to Wigan Pier zase jednou pravdu. "Až jednou civilizace dosáhne stádia absolutní blbuvzdornosti, děti které zplodí budou pěkný blbci. Neboť chytrý člověk vyroste pouze tam, kde je proti blbosti potřeba bojovat." Po rozmluvách s Američany staršími 50ti let jsem dospěl k názoru, že v USA dosáhli blbuvzdorného stádia v roce 1968. Tehdy totiž začali kolektivně řešit, že ve světě je málo lásky a porozumění - jasný důkaz absence jiných vážných problémů.

V "moderním" systému Global Corporate Governance se nejlépe daří zmrdům, co s prominutím serou na zbytek světa, chudobu, a neštěstí ostatních lidí. Proto tento systém stojí za velkým nárůstem zmrdů v americké populaci. Jedná se o systém prakticky totožný s neregulovaným kapitalismem 20tých let minulého století, a proto budiž varováním, že old-school zmrdsystém dal lidem svého času jasný signál - jediný, kdo se o ně postará, bude národní, anebo mezinárodní socialismus. Obě ušlechtilé ideologie nejspíš doplatily na fakt, že systém, který je předcházel, zahltil společnost zmrdy.

Napsal Petr Kolář Zobrazení: 12321