Společnost

Je socialismus nepotřebný ?

logoSocialismus se v poslední době stal zdánlivě mrtvým termínem. Mrtvým proto, že česká politická orientace zavrhla vše, co nějakým způsobem souvisí s komunistickým režimem, který zde byl a slepě hledí na západ. 

Zdánlivě pouze proto, protože socialismus představuje v moderním pojetí naději  pro lidstvo jako takové a i když je u nás nyní víceméně „tabu“, přijde doba, kdy budeme hledat alternativu dalšího vývoje společnosti – nový směr. Co to socialismus vlastně je? Socialismus vychází ze dvou základních předpokladů:

- Sociální spravedlnost je rovnost, nerovnost je nespravedlnost.

- Soukromé vlastnictví výrobních prostředků vede k nerovnosti, proto musí být nějakým způsobem socializováno (převedeno na společnost).

Skutečného socialismu je dosaženo pouze tehdy, pokud je nastolena plná rovnost v beztřídní společnosti. Demokratický socialismus usiluje, aby se svobodnou cestou postupně odstraňovaly nerovnosti mezi třídami. V sovětském svazu se výrazem socialismus a komunismus pouze oháněli, ale skutečnost byla pouze jeho naředěná obdoba, kde vládnoucím představitelům šlo pouze o dosažení moci využitím socialistických myšlenek. Dá se tedy říci, že sovětský socialismus byl úzce spjat s totalitarismem a despotismem, ale do skutečného socialismu měl daleko. Je nutné se odmyslet od ztotožňování socialismu se socialismem zdeformovaným sovětskou zkušeností, vycházející ze stalinismu. Je nutné se poučit z chyb provedených za minulého režimu a začít znovu pracovat. Současný český antikomunismus k tomu dává velmi pádný důvod. Pravidelně, většinou každý den se setkáváme s projevem antikomunismu, ať je to již formou médií, které velmi rádi slouží moci a penězům, nebo je to projevem některého jedince ovlivněného médii, ovlivněného pouze jedinou pravdou, která je nám všem všeobecně předkládána. Ohlédnu-li se zpět, vzpomenu si, že i já jsem takovým býval. Nejčastěji jsou zaslepeni mladí lidé, kteří ještě věří na objektivitu a zdravý úsudek médií, nebo lidé kteří politiku a společenské změny pro nejrůznější důvody sledovat nemohou. Přeji si socialismus a jsem přesvědčen, že lidé pochopí krátkozrakost současného systému. Pochopí, že placené školství a zdravotnictví bude jen pro bohaté, žít kvalitní život bude spíše luxusem než běžným jevem. Ekologie nebude existovat, protože jde přeci o zisk, ne o člověka. Pro takovou společnost bude socialistické myšlení východiskem, bude pomáhat otupovat hrot kapitalismu a tím zmírňovat jeho dopady.

Napsal Petr Kolář Zobrazení: 25464