Aktuality

CO SKUTEČNĚ STOJÍ ZA OTRAVAMI METHYLALKOHOLEM

alkoholCo skutečně stojí za otravami Methylalkoholem? 

 Je to byznys pro velké západní chemické koncerny? Proč? Methanol vyrábějí a prodávají významné západní chemické koncerny, které měly už podíl v hitlerovském Německu na likvidaci milionů lidí v koncentračních táborech (nervové a jiné plyny v plynových komorách koncentračních táborů...

Do roku 2010 do České republiky Methanol téměř se nedovážel. Proč?

Protože při výrobě nemrznoucích směsí nejen do aut, NESMĚL být dle zákona v platném znění používán Methyalkohol (Methanol) CH3OH).

Proč nesměl být Methanol používaný?

Poněvadž Methylakohol je velmi jedovatá látka, která způsobuje závažné a nevratné degenerativní poruchy nervové soustavy. Methylalkohol se užívá v průmyslových odvětvích jako levnější rozpustidlo barev a laků, při výrobě vysoce rakovinotvorného formaldehydu,v chemických laboratořích....

A jak je tomu nyní?

V roce 2010 vyšla směrnice Evropské unie, která zrušila zákaz používání Methanolu do rozmrazovacích směsí a ostřikovačů do aut !!!

Pročpak asi?

Jedná se o lobby německých a západních chemických koncernů, které vyrábějí miliony tun Methylalkoholu a ovládají, jak známo, úředníky v Bruselu. Nikoli úředníci zvaní EU, ale představitelé chemických koncernů diktují legislativní předpisy platné v EU.

Copak jim záleží na zdraví a lidských životech?

Jen peníze, co zde v EU rozhoduje! Česká republika - členský stát EU, naprosto bez uvážení také provedla zrušení zákazu o používání Methylalkoholu. V legislativě ČR od r. 2010 je povoleno používat rozmrazovací, odstřikovací směsi do aut osobních, nákladních, TIR a speciálních vozidel.... s vysoce nebezpečným Methylalkoholem.

Dovážený Methylalkohol ze západu je levnější než u nás po desetiletí a i století vyráběný Ethanol. U nás vyráběný Ethylalkohol (Ethanol C6H5OH) se vyrábí zkvašováním cukerných roztoků. Methylalkohol v západních chemických koncernech je vyráběn synteticky hydrogenací kysličníku uhelnatého.

A tak, vážení občané České republiky, nyní, kdy se i blíží zimní období, neopomeňte při nákupu rozmrazovacích směsí do ostřikovačů skel se pořádně podívat na etiketu, co směs obsahuje. Používáte-li směs s obsahem Methylalkoholu, přiděláváte problém svém zdravotnímu stavu, dětem, které v autě vezete.. Vdechujte totiž látku, která degenerativně působí na váš nervový systém.

ZÁVĚR:

POLICIE KLADE ZA VINU, ŽE TI, KTEŘÍ PANČOVALI ALKOHOL METHANOLEM, MUSELI přece ODBORNĚ VĚDĚT, JAK JE TO NEBEZPEČNÉ,  PTEJME SE, JAK JE TEDY MOŽNÉ, ŽE

A) ABSOLVENT VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ A MINISTR FINANCÍ A ČLEN VLÁDY ČR
B) MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ A ČLEN VLÁDY ČR
C) MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ A ČLEN VLÁDY ČR


TOHLE VE SVÉ ODBORNOSTI NEVĚDĚLI A PŘESTO PŘIJALI NAŘÍZENÍ EU, A V ROCE 2010 ZMĚNILI V ZÁKONĚ, ŽE MŮŽE BÝT POUŽÍVÁN VYSOCENEBEZPEČNÝ A ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ METHANOL MÍSTO PŮVODNÍHO ETHANOLU ? ?

 

/ z redakční pošty / 

Napsal Petr Kolář Zobrazeno: 4958